KATA-KATA NASIHAT IBNU QAYYUM


~Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak

akan terurai kecuali menerima kehendak Allah

swt.

~Di dalam hati manusia ada keganasan dan tidak

akan hilang kecuali berjinak dengan dengan Allah

swt

~Di dalam hati manusia ada kesedihan dan tidak

akan hilang kecuali seronok mengenali Allah swt

~Di dalam hati manusia ada kegelisahan dan tidak

akan tenang damai kecuali berlindung, bertemu

dan berjumpa denganNya

~Di dalam hati manusia ada penyesalan dan tidak

akan padam kecuali redha dengan suruhan dan

laranganNya serta qadha dan qadarNya serta

kesenantiasaan sabar sehingga menemuiNya

~Di dalam hati manusia ada hajat dan tidak akan

terbendung kecuali kecintaan kepadaNya dan

bermohon kepadaNya.

~Kesentiasaan berzikir kepadaNya adalah

keikhlasan sebenar kepadaNya. . . . . . Andai

dunia dan isinya diberikan kepada manusia

masih tidak lagi dapat membendung hajat hati

sihamba itu.

Comments

Popular Posts